PEMBANGKITAN SEDULUR PAPAT KALIMO PANCER

             Kekuatan yang sangat besar yang ada pada manusia antara lain karena keterlibatan Malaikat Langit yg diturunkan oleh Allah ta’ala untuk membantu manusia sebagai kalifah di Bumi. Oleh tradisi kejawen hal ini disebut Makdum Sarpin atau yg terkenal dengan ILMU SEDULUR PAPAT KALIMO PANCER. Dasar dari pemahaman ini adalah ayat-ayat Al-Qur’an sbb:

1. QS13: Ar-ra’d : 11

Lahu mu’aqqibaatun min bayni yadayhi wamin khalfihi yahfazhuunahu min amri allaahi inna allaaha laa yughayyiru maa biqawmin hattaa yughayyiruu maa bi-anfusihim wa-idzaa araada allaahu biqawmin suu-an falaa maradda lahu wamaa lahum min duunihi min waalin.

 Bagi manusia ada malaikat-malaikat yang selalu mengikutinya bergiliran, di muka dan di belakangnya, mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak merobah keadaan sesuatu kaum sehingga mereka merobah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap sesuatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya; dan sekali-kali tak ada pelindung bagi mereka selain Dia.

3. QS 6: Al-Anaam:61

“wahuwa alqaahiru fawqa ‘ibaadihi wayursilu ‘alaykum hafazhatan hattaa idzaa jaa-a ahadakumu almawtu tawaffat-hu rusulunaa wahum laa yufarrithuuna”

 Dan Dialah yang mempunyai kekuasaan tertinggi di atas semua hamba-Nya, dan diutus-Nya kepadamu malaikat-malaikat penjaga, sehingga apabila datang kematian kepada salah seorang di antara kamu, ia diwafatkan oleh malaikat-malaikat Kami, dan malaikat-malaikat Kami itu tidak melalaikan kewajibannya.

 SAUDARA-SAUDARA HALUS

Saudara halus – sedulur alus yang tidak berbadan fisik itu menurut kepercayaan tradisional Jawa  selalu membantu saudaranya yang manu-sia dengan jalan menyertai, melindungi, membantu supaya saudaranya yang manusia menjalani kehidupannya dengan selamat, sehat, sejahtera selama hidup dibumi ini. Tugas sedulur alus tersebut sesuai dengan paugeran ketentuan dari Gusti. Saudara halus itu jumlahnya banyak, mari kita coba mengenali mereka:

 1.  KAKANG KAWAH : Kakak Kawah, yang keluar dari rahim ibu, sebelum sibayi. Warnanya putih, tempatnya DI KANAN dilambangkan sebagai MALAIKAT JIBRIL A.S. bertugas membawa wahyu/ berita, Sebagai pem-bawa ilmu pengetahuan, karena dgn ILMU, manusia dapat sejahtera hidupnya, dan terhindar dari kebodohan yg membuat dirinya menderita. Maka orang yang bermaqom MALAIKAT JIBRIL biasanya cerdas mempunyai ilmu laduni, dan doa2nya biasanya makbul dll.

 

2. GETIH : Darah yang keluar dari rahim ibu sewaktu melahirkan. Darah merupakan transpotasi sari-sari makanan ke seluruh tubuh, sehingga seluruh sel-sel dpt hidup. Warnanya merah, tempatnya DI KIRI, dilamba-ngkan sebagai Malaikat MIKAIL A.S. bertugas sebagai pembawa rezeki, biasanya orang yang bermaqom MALAIKAT MIKAIL kehidupanya berke-cukupan dan mudah memperoleh hal rezeki apapun dan doanya makbul.

 3. TALI ARI-ARI (TALI PUSAR):  yang dipotong sesudah kelahiran bayi. Warnanya hitam, tempatnya di depan. Dilambangkan sebagai MALAIKAT ISROFIL A.S, bertugas meniup terompet di-hari kiamat, biasanya orang yang bermaqom MALAIKAT ISROFIL berwibawa dan mempunyai kemam-puan menundukan semua makhluk, doanya makbul dll.

 

4. ARI-ARI (BALI) : Adik ari-ari, yang keluar dari rahim ibu, sesudah si bayi. Warnanya kuning, tempatnya di belakang. Dilambangkan sebagai MALAIKAT IZROIL A.S. Biasanya orang yang bermaqom malaikat Isrofil memiliki kekuasaan tinggi, berwibawa dan mempunyai kemampuan menundukan semua makhluk, doanya makbul dll.

Para saudara halus ini mempunyai tugas untuk membantu manusia didalam menjalani Kehidupan sehari-hari. Jadi, memang benar saudara halus manusia itu ada banyak, mereka juga sering disebut sedulur sinarawedi- saudara terdekat. Dari sudut kebatinan, ada yang menyebut mereka MAKDUM SARPIN”.

CARA PERTAMA:

PENGAKTIFAN MAKDUM SARPIN SISTEM KEMALAIKATAN

(CARA BANTEN – SUNDA)

Suhaimi manugaling@hotmail.com

Ilmu ini diturunkan Al marhum Syeh Saidi Raden Kh.Md.Noor kepada Ahmad Abdullah. Sabelum mengamalkan dari amalan ini di kehendaki berpuasa tanggal lahir kita atau bulan maulid. Selama 1 hari. Amalan nya saperti ini:

BISMILLAHIRAHMANIRAHIM.
NUR HERANG NGARANA CHAHI ANU CICING

DI KATUHUK MALAIKAT JIBRIL,

 BUJANG LARANG NGARANA GETIH ANU CICING

DI KENCAK MALAIKAT MIKAIL,

TUMPI LARANG NGARANA TALI ARI2 ANU CICING

DI HAREP MALAIKAT ISROFIL,

AMBU JATI NGARANA BALI ANU CICING DI TUKANG MALAIKAT IJZROIL,

NITIP MALAIKAT MAUT BADAN KULO SEKUJUR TI ZOHIR, NEPI KA BATIN, TI DUNIA SAMPAI AKHIRAT.

WALLAHU ALAM MALAIKAT KANG PAYONGI ALLAH,

KANG MEMBERI PAYONG MUHAMMAD,

BERJALAN CAHAYA TETAP KAN HAMBA DATTULLAH

PAYONG RASULLULAH JUMENENG NABI MUHAMMAD

LAILAHAILLALLAH MUNAMMADARASULULLAH.

Amalan ini di amalkan sampai merasa ikhlas jangan dipaksa namun semakin banyak semakin baik semoga bermanfaat demi untuk membela bangsa dan agama. Dibaca 3x ketika menghadapi musuh atau front line untuk berjuang di medan tempur. Kalau udah selaras dgn diri kita insya ALLAH orang yg di belakang kita juga turut selamat bahasa kasar nya kebal peluru dan sajam.

Iklan